Open image
 
CURR MIN AVG MAX
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
CLOSE
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kontūro temperatūra
Dūmų temperatūra
Kambario temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Fk]
Užduota kambario temperatūra
MENU